Reklamácie

Postup reklamácie

Vyplňte, prosím, formulár na reklamáciu , aby sme presne vedeli o akú vadu sa jedná a starostlivo zabalenú zásielku odneste na najbližšiu pobočku Packety.

Zamestnanci pobočky nadiktujete jedinečné číslo: 93863564 a on už bude presne vedieť, kam má balíček odoslať.

Akonáhle zásielku obdržíme, budeme Vás kontaktovať s riešením. V prípade schválenej reklamácie postupujeme takto: pokiaľ je tovar skladom, ihneď ho vymeníme za nový; pokiaľ skladom nie je, vrátime Vám plnú čiastku na Váš bankový účet.

 

Pravidlá reklamácie

Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objaví. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže spôsobiť zhoršenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť aj dôvodom na zamietnutie reklamácie.

Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov a nemožno ju zamieňať so životnosťou tovaru, tj dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, účel a rozdielnosť v intenzite jeho užívania vydržať. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

V prípade, že po prevzatí tovaru zistíte, že tovar je iný ako objednaný, prípadne chybný, kontaktujte nás prosím ideálne do 7 dní na e-mail:  info@goldbee.cz

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Czech Soul s.r.o. prevádzkujúca e-shop www.goldbee.sk je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému vybaveniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny. 

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia.

Prečítajte si prosím reklamačné podmienky, viď reklamačný formulár.