Reklamácia

Postup reklamácie

Vyplňte, prosím, formulár na reklamáciu, aby sme presne vedeli o akú vadu sa jedná a starostlivo zabalenú zásielku odneste na najbližšiu pobočku Packety

Zamestnanci pobočky nadiktujete jedinečné číslo: 93863564 a on už bude presne vedieť, kam má balíček odoslať.

Akonáhle zásielku obdržíme, budeme Váš kontaktovať s riešením. V prípade schválenej reklamácie postupujeme takto: pokiaľ je tovar skladom, ihneď ho vymeníme za nový, pokiaľ skladom nie je, navrátime Vám plnú čiastku na bankový účet.

Pravidlá reklamácie

Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže spôsobiť zhoršenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov a nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam a účelu a rozdielnosti v intenzite jeho užívania vydržať. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar je iný ako objednaný, alebo je tovar vadný. Kontaktujte nás najlepšie do 7 dní na email info@goldbee.cz

Reklamácia sa považuje za "riadne" uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Czech Soul s. r. o. prevádzkujúci e-shop www.naine.sk je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému vybaveniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny. 

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia.

Prečítajte si reklamačné podmienky > viz reklamační formulář.